Προκήρυξη 350 Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας στην Κορινθία

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη θέσεων που αφορά στην πρόσληψη – με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συνολικά 350 ανέργων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Η Προκήρυξη των θέσεων εργασίας για την Κορινθία εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» το οποίο υλοποιείται από την «ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» με Συμπράττοντα φορέα την «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: 120, Δήμος Κορινθίων: 152, Δήμος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων: 26, Δήμος Νεμέας: 26, Δήμος Σικυωνίων: 26.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος Επιστημονικών Ειδικοτήτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Περιβαλλοντολόγοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί – Χημικοί Μηχανικοί – Κτηνίατροι – Γεωπόνοι – Δειγματολήπτες – Φιλόλογοι – Λαογράφοι – Ψυχολόγοι – Κοινωνιολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί – Επισκέπτες Υγείας – Νοσηλευτές – Μεσολαβητές – Εργοθεραπευτές – Τεχνολόγοι Τροφίμων – Σύμβουλοι Απασχόλησης – Αρχαιολόγοι – Παιδαγωγοί – Διοικητικά Στελέχη – Στελέχη Πληροφόρησης – Χειριστές Η/Υ – Ηθοποιοί – Χορευτές – Γυμναστές – Εργοδηγοί – Χειριστές Μηχανημάτων – Οδηγοί – Ελαιοχρωματιστές – Οικοδόμοι – Υδραυλικοί – Ηλεκτρολόγοι – Φύλακες – Εργάτες

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας έχουν:

ü    Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, και

ü    Άνεργοι με δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 €.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  • Συμπλήρωση και υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής» (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) στην ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αυτοπροσώπως / με εξουσιοδότηση / ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή): Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας, τηλ. επικοινωνίας: 213-0009396, εντός 10 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την Κορινθία, ήτοι από 18/07/2012 έως 27/07/2012.
  • Ένταξη στον Πίνακα Προσληπτέων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ www.ngodiastasi.gr και στο www.epanad.gov.gr.
  • Αποδοχή Θέσης Απασχόλησης: Οι άνεργοι που θα επιλεγούν οφείλουν -εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων- να αποδεχτούν ή όχι εγγράφως τη θέση απασχόλησης.

 

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελούμενων ανέργων και αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Κριτήριο

Ανάλυση Κριτηρίου

Βαθμολόγηση

1. Κατάσταση Ανέργου

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

20

Νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία

25

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

15

Αγρότες

10

2. Οικογενειακή Κατάσταση

Μονογονεϊκή Οικογένεια

15

Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα Μέλη

5

(για κάθε προστατευόμενο) μέλος)

3. Οικογενειακό Εισόδημα

από 0,00€ έως 6.900,00€

15

από 6.900,01€ έως 12.000,00€

10

από 12.000,01 έως 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως 22.000,00€

6

Από 22.000,01 και άνω

0

4. Κατάσταση Υγείας

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% – 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

8

5. Εντοπιότητα

Μόνιμος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού Κορινθίας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα

10

 

Ο έλεγχος των διαδικασιών επιλογής, κυρίως ως προς τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης και την εξέταση των τυχόν ενστάσεων γίνεται από το ΑΣΕΠ.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 19 επιμέρους ενέργειες, που εντάσσονται σε 3 θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνική Συνοχή και σε μια οριζόντια δράση συντήρησης και ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Πρόγραμμα Ανάδειξης & Προστασίας Οικοσυστημάτων

12

Πρόγραμμα Καθαρισμού Οδικών Αξόνων & Περιοχών Υψηλής Επισκεψιμότητας

60

Συντήρηση & Ανακαίνιση Οδών, Ιστορικών Διαδρομών & Μονοπατιών

28

Καθαρισμός Παραλιών

60

Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις (π.χ. καθαρισμός ρεμάτων, κ.ά.)

14

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

12

Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας & Προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

6

Ευαισθητοποίηση των Πολιτών στην Ανακύκλωση & Επανάχρηση Υλικών 

10

Διαχείριση & Έλεγχος Ποιότητας των Υδάτων

6

Χαρτογράφηση & Τεκμηρίωση του Πολιτισμικού Αποθέματος της Πελοποννήσου

10

Οργάνωση & Προβολή Πολιτιστικών Δρώμενων

14

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

16

Ευαισθητοποίηση των Κτηνοτρόφων για τις παραμέτρους προστασίας της Δημόσιας Υγείας

6

Ευαισθητοποίηση στην Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας

10

Υποστήριξη Προγραμμάτων Αντιμετώπισης Εξαρτησιογόνων Ουσιών

16

Ενίσχυση της Ένταξης ΑμΕΑ στην Αγορά Εργασίας

14

Εθελοντισμός & Κοινωνία των Πολιτών: Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού

14

Βιώσιμη Κινητικότητα – Ανάπτυξη της Φυσικής Δραστηριότητας των Πολιτών & του Αθλητισμού

18

Οριζόντια Συντήρηση & Ενίσχυση της Λειτουργικότητας των Κοινωνικών Υποδομών

24

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

350

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ωράριο Απασχόλησης: 07.30 το πρωί έως 15.30 το απόγευμα.

Διάρκεια Εργασίας: 5 ημέρες την εβδομάδα για 5 μήνες.

Αμοιβή: 25 ευρώ ημερησίως (για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης) και έως 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Ασφάλιση: Καλυπτόμενη από τον ΟΑΕΔ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  • ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., Επισκοπή Τεγέας
  • Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: 213-0009396 (ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00)
  • Λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης Ενδιαφερομένων στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.